2021-07-06 12.47.58

Barnehagen får eget personalbygg

Før de tar sommerferie, håper Ove Rosåsen og Jan Kjørkleiv å bli ferdig med alt støpearbeid på Espira Barnehages nye personalbygg i Vanse.

Tekst og foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Vi har støpt ringmur og lagt isopor, radonsperre og matter. Så nå er alt klart for å legge varmekabler, forteller Ove.

Lista Bygg planlegger støp av gulver i slutten av uke 27 , slik at tømrerarbeidet kan starte rett over ferien.

BYGGET BLIR på én etasje, vil ha en grunnflate på rundt 120 kvadratmeter og inneholde møterom, arbeidsrom samt garderober med toaletter og dusj.

– Vi startet på betongarbeidet i midten av juni. Målet er å få bygget ferdig til november, sier Ove.

KLEDNINGEN SKAL være i tre, i likhet med selve barnehagen som Lista Bygg oppførte for noen år siden.

– I tillegg til nytt personalbygg, skal vi utvide hovedbygningen med et nytt soverom til barna.

Dette skal stå ferdig til oktober, sier Ove.

EKSISTERENDE bygg skal dessuten bygges noe om. Lokalene som i dag blir brukt til personalrom, skal bli småbarnsavdeling med ferdigstillelse innen 1. desember.

Lista Bygg har et langt og godt kundeforhold til Espira.

– Vi har bygget begge Espira-barnehagene i kommunen. Alcoaparken sto ferdig i 2018, mens den vi jobber med nå i Vanse var ny i 2005.  Vi er veldig glade for å få fornyet tillit fra Espira til gjennomføring av enda et prosjekt. sier daglig leder i Lista Bygg, Jan Richard Johannessen.