2021-09-29 10.28.31

Bli med på visning på nye Eilert Sundt

Rett over høstferien inntar elevene nye Eilert Sundt videregående skole. Lista Bygg har vært involvert i bygging og renovering av samtlige bygg.

Tekst og foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Det har vært et veldig spennende prosjekt å være med på. Den nye skolen blir jo et monumentalbygg i Farsund by, sier Jan Richard Johannessen, daglig leder i Lista Bygg.

Vi møter ham på skoleplassen, der han selv spradet rundt i rød russedress for drøye 32 år siden. Det var den gang skolen het Farsund gymnas.

– DEN GAMLE skolebygningen ser jo fortsatt lik ut, men den har vært gjenstand for en total renovering. Lista Bygg har gjort mye av jobben, sier Johannessen, og ramser opp:

–  Mesteparten av tung riving foregikk i kjelleren hvor alle gulver er meislet opp, isolert og støpt nye. Det er saget og boret ut åpninger i 60-70 centimeter tykke innervegger for å gjøre plass til nye dører og ventilasjonskanaler. Oppover i bygget er det utført riving av innvendig tak og vegger i tre, samt enkelte murvegger for etablering av nye dører og føringsveier til kanaler. For å få til dette, har vi måttet utføre mye kjerneboring og betongsaging, sier Johannessen.

Lista Bygg har hatt alt av riving og tømrerarbeid i A-bygget, som den gamle delen av skolen blir kalt.

–  Alt er nytt. Gulv, vegger, himling, rør, elektrisk anlegg, ventilasjon – alt. I tillegg har vi lagt nytt tak med ny skifer, sier Johannessen, mens han navigerer sikkert fra rom til rom.

I C-BYGGET – som blant annet rommer verksted og andre fasiliteter for yrkesfag – har Lista Bygg hatt alt av plasstøpte betongarbeider.

D-bygget, der det gamle glassmagasinet, er revet og bygd opp igjen i opprinnelig stil. Her har Lista Bygg utført tømrerarbeidet.

– Vi har også utvidet heissjakten i B-bygget, forteller Johannessen.

RUNDT 15 medarbeidere fra Lista Bygg har jobbet på Eilert-prosjektet i løpet byggeperioden, som startet høsten 2019.

– Ønsket vårt er å bidra på alle offentlige byggeprosjekter i Farsund kommune. Og vi er ekstra på hugget når det gjelder bygging av skoler og barnehager, sier Johannessen.

Hovedentreprenør på Eilert-prosjektet er Veidekke, som har hatt hovedtyngde på administrasjon og byggeledelse. Mesteparten av arbeidet er satt bort til forskjellige underleverandører.

– Vi regnet på deler av jobben sammen med Veidekke. Hadde vi hatt kapasitet, kunne vi nok fått enda mer av prosjektet. Men vi var nødt til å begrense det litt. Vi er ikke flere mann enn vi er, sier Johannessen, som er strålende fornøyd med resultatet.

– Det er blitt en fantastisk fin skole, sier Lista Bygg-sjefen.

Se video: Bli med opp på skoletaket!