AQ9I3379

Bygger skole av massivtre

Et landskap av massivtre tar form på nybygget på Farsund barneskole.

– Det er allerede montert bjelker, dragere og veggskiver. Snart er etasjeskillene og taket på plass – også det i massivtre. Det ser veldig bra ut, og vi er godt i rute tidsmessig. Jeg regner med at bygget er tett til jul, sier daglig leder i Lista Bygg, Jan Richard Johannessen.

Byggekontrakten med Farsund kommune har en verdi på 35 millioner kroner. Lista Bygg var eneste deltaker i anbudsrunden, noe som er litt uvanlig i dagens marked. Årsaken kan være byggemetoden som er valgt. Det var nemlig et krav fra kommunen at nybygget skulle oppføres i massivtre.

 

MASSIVTRE ER ikke en type tre du finner i skogen, men et treprodukt som lages på fabrikk. Når massivtre produseres, legges flere lag med planker sammen og forbindes til hverandre med lim, spiker eller treplugger.

– Dette er en byggemetode som er på full fart fremover, og som er mer fremtidsrettet i forhold til blant annet miljø, inneklima og CO2-avtrykk, uttalte kommunens byggeleder, Ole Andre Tollisen, til lokalavisen Lister24 i mars – da anbudskonkurransen ble utlyst.

 

I FLERE AV DE nye klasserommene vil elever og lærere kunne glede seg over hele vegger av massivtre. Lista Bygg har hentet inn eksperthjelp fra firmaet Aanestad Limtre til selve montasjejobben av massivtre-elementene.

– Det er første gangen vi kjører et prosjekt med massivtre. Derfor satte vi bort den jobben, sier Johannessen.

Men resten av byggeprosjektet kjører Lista Bygg med egne folk. To mann har vært fast i sving frem til nå.

 

– VI ER FERDIGE med betongarbeidene for bæresystemene. Så nå går vi i gang med ytterveggene, sier Johannessen.

I tillegg til flere klasserom, vil nybygget blant annet romme et inngangsparti i glass, garderober, bibliotek og et musikkrom som har betong i vegger og tak for å oppnå maksimal lydisolering.

– Inne i musikkrommet vil det bli montert spiler for å sørge for best mulig akustikk, sier Johannessen.

Bygget skal stå ferdig til skolestart neste år.

 

Les også: Full aktivitet på skoleplassen

Les også: Skolebygging etter legoprinsippet