AQ9I8797

– De fineste lokalene på Sørlandet

– Vi har fått moderne lokaler med garderober, oppholdsrom og garasje, sier ambulansearbeider Tor Åge Oseassen.

Tekst og foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

Det tidligere bilverkstedet på Vatne i Vanse er nå ambulansetjenestens nye tilholdssted. Ombyggingsjobben er utført av Lista Bygg. De nye brukerne er veldig fornøyd.

– Her kan vi drive forsvarlig hygiene som er hensiktsmessig for en helserelatert arbeidsplass, sier Oseassen, som er en av tre ansatte vi møter på jobb.

TIL SAMMEN teller ambulansetjenesten i Farsund 20 medarbeidere. Det er alltid minimum fire på vakt om gangen.

– Å kunne jobbe i helt nye lokaler bidrar til økt trivsel. Her kan vi ha det sosialt sammen, men også trekke oss tilbake hvis vi trenger litt fred og ro, sier Jan Erik Unhammer.

I bygget på 550 kvadratmeter er det fire soverom, to bad, garderobeanlegg, undervisningsrom, kontorer, et stort oppholdsrom med sofakrok, eget kjøkken med spiseplasser – og selvfølgelig en stor garasje med plass til tre ambulansebiler.

HVER BIL HAR sin port, slik at utrykningen kan skje så raskt som mulig.

– Jeg tror vi kan si at vi har de fineste lokalene på Sørlandet, sammen med Eiken og Arendal, sier Ken-Jarle Karlsen.

Det eneste de savner er et trimrom.

– Det er jo et krav om at vi må være i god fysisk form, så et rom med treningsapparater savner vi. Samtidig har vi forståelse for at vi ikke kan få alt vi ønsker heller, sier Unhammer, og legger til at de ansatte fått delta med innspill underveis i byggeprosessen.

TIDLIGERE HOLDT ambulansetjenesten til midt i Vanse sentrum, vis-a-vis Kiwi.

– Beliggenheten på dette bygget er mye bedre. Det er lettere å rykke ut og generelt mer plass ute og inne, sier Unhammer.

I garasjen vil det være plass til tre ambulanser. Hver bil får sin port, slik at utrykningen kan skje så raskt som mulig.

Frem til 2003 holdt Lyngdal Byggeforretning til i lokalene langs Søndre vei. Så overtok Farsund Bilverksted og drev frem til virksomheten ble avviklet for to år siden. Siden har bygget stått tomt.

Nå er det altså totalrenovert. Lista Bygg har utført alt tømrerarbeid, Modalsli Rør har stått for rørarbeidet, Tratec Teknikken tatt seg av elektrodelen, mens Ytterdahl har ordnet ventilasjonen.