AQ9I9371

Et voksensted i barnehagen

Mellom lekeapparatene har de ansatte i Espira Vanse barnehage fått sitt eget personalbygg.

– Her er kontorer, spiserom, toalett og garderober. I tillegg har vi bygd ny sovesal i selve barnehagebygget. Det som tidligere var personalrom er bygd om til en ny småbarnsavdeling, sier Jan Richard Johannessen, daglig leder i Lista Bygg.

Det nye personbygget er på rundt 120 kvadratmeter og har én etasje.

– BYGGINGEN HAR gått veldig greit, selv om vi har kjempet mot korte tidsfrister. Vi startet støpearbeidene før sommerferien, og var ferdig med sovesalen 1. oktober. Én måned senere kunne vi overlevere personalbygget og 1. desember kunne barna ta i bruk den nye avdelingen, forteller prosjektleder Rune Martin Adolfsen.

– Ja, byggetiden har vært kort. Men slik er det nesten alltid, supplerer Johannessen.

DET ER ANDRE gangen Lista Bygg er i sving på barnehagetomta i Vanse.

– Vi har bygget begge Espira-barnehagene i kommunen. Alcoaparken sto ferdig i 2018, mens den i Vanse var ny i 2005. I tillegg har vi bygd Sunde barnehage og en barnehage på Vigeland, opplyser Johannessen, og legger til:

– Vi liker jo å jobbe med offentlige bygg – og da spesielt skoler og barnehager.

BÅDE HAN OG Adolfsen trekker frem måten Espira-ansatte har opptrådt på i byggeperioden.

– Samarbeidet har gått prikkfritt. De har vært flinke til å passe på barna og har derfor kunne ha full drift i byggeperioden, sier Adolfsen.

Kledningen på det nye personalbygget er for øvrig i tre, i likhet med selve barnehagen.