AQ9I1377

Forskaler og støper parkeringskjeller

Lista Bygg er i full gang med betongarbeidene på Varbak Vju.

Tekst og foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

De første veggene ut mot Varbakgaten er støpt ferdig. Nå heises forskalingsplatene opp til motsatt ende av det som skal bli parkeringshuset på det nye leilighetsbygget.

– Akkurat nå lager vi fundamentene. Så skal veggene bygges oppå her, sier Kåre Eikeland og peker bort langs muren.

EIKELAND ER betongformann for dette byggetrinnet. Til sammen fire mann fra Lista Bygg er i sving på byggetomta – pluss en innleid håndverker.

Når veggene er på plass, skal det monteres et hulldekke av betong oppå garasjen. Hulldekket skal videre isoleres, tekkes og belegges med betongstein til neste år og vil utgjøre en flott uteplass til beboerne.

– Garasjen skal være ferdig til ferien, sier Eikeland, som er glad for at den høyeste veggen mot gaten nedenfor er unnagjort.

– Den veggen var kanskje den mest utfordrende. Men i en forskalingshverdag er det alltid nok av utfordringer, legger Eikeland smilende til.

29 LEILIGHETER i ulike størrelse skal bygges over fem etasjer i det tidligere sykehusbygget. Parallelt med garasjearbeidene, jobber et annet firma inne i leilighetsbygget med å sage ut større åpninger til vinduene.

Neste jobb for Lista Bygg blir å forlenge heis og trappesjakt til femte etasje. Etter ferien starter de innvendige betongarbeidene og oppføring av toppleilighetene i femte etasje. Da skal fasaden også kles med tegl og alle vinduene skal settes inn.

Bygget skal være tett i begynnelsen av november. Så starter de innvendige arbeidene.

Leilighetene skal være innflyttingsklare til jul neste år.