AQ9I0975

Full aktivitet på skoleplassen

Det rives, graves og sages. For Lista Bygg er det viktig å utnytte skoleferien.

– Vi ønsker å bli ferdig med den delen av arbeidet som støyer mest før elevene kommer tilbake i august, sier daglig leder i Lista Bygg, Jan Richard Johannessen.

Fra taket på Farsund barneskole, har han full oversikt over en skoleplass som de siste dagene er blitt forvandlet til byggeplass. En gammel fløy av skolen er allerede revet. To gravemaskiner fra Br. Thorkildsen er i full sving med å klargjøre tomta.

– Vi har fått en veldig god start her oppe. Snart er vi i gang med betongarbeidet, sier Johannessen, som er opptatt av å skåne lærere og skoleelever for så mye anleggstrafikk som overhodet mulig.

Inne i den vestre delen høres saging. Egil Vatne står i bunnen av det som skal bli en ny heissjakt. Når den gamle betongen er fjernet, må det graves ut for å gjøre plass til ny heisgrube. Denne skal gå 1,5 meter under eksisterende gulv, slik at det må fjernes rundt 10 kubikkmeter masse.

– Den nye heisen har krav til heisgrop og denne må senkes ned under eksisterende gulv, sier Johannessen.

Ombyggingen av ventilasjonsanlegg i eksisterende skolebygg har også startet.

Kontrakten med Farsund kommune har en verdi på 35 millioner kroner.

Les mer om prosjektet her