2021-08-26 10.11.29

Full fart med krevende Kiwi-prosjekt

Kort byggetid og full butikkdrift under bakken på selve byggetomta, skaper store utfordringer når Lista Bygg skal rive og føre opp nye Kiwi-lokaler i Farsund.

Tekst og foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Vekk, vekk, vekk – alt skal vekk!

Daglig leder i Lista Bygg, Jan Richard Johannessen, forklarer og gestikulerer. Rundt ham jobbes det for fullt med å fjerne isolasjon, stein og plater i ulike varianter. På utsiden er det gamle sandwichpanelet allerede tatt bort.

– Alt må rives for hånd, noe som er ekstremt tidkrevende. Så skal vi inn med nytt bæresystem, nytt tak, nye vegger og nytt gulv – i tillegg til full teknisk pakke, ventilasjon, og sprinkleranlegg, forteller Johannessen.

DET ER DEN halvdelen av gamle Kiwi som ligger nærmest Farsund sentrum som nå skal rives og bygges opp på nytt. Butikkdriften er flyttet midlertidig over i de gjenværende lokalene. Fra nyttår byttes alt om – butikken plasseres i nybygget og byggearbeidet tar til i den halvdelen som er nærmest Vanse.

– Når alt står ferdig – etter planen 15. juni neste år – vil Kiwi disponere rundt 2000 kvadratmeter med flunkende nye lokaler med fem meters innvendig høyde. I tillegg skal det bygges et lager på baksiden og et inngangsparti med tre- og glassfasade på 320 kvadratmeter, som skal stå ferdig 3. september neste år, sier Johannessen.

Det er flere faktorer som gjør prosjektet krevende.

– EN TING ER byggetiden. Alt skal gjøres på veldig kort tid. Men det er ekstra utfordrende at Price har full butikkdrift under byggeplassen. Vi må for all del unngå vanninntrenging, sier Johannessen.

Det skal legges nytt gulvbelegg før taket rives. Og for å korte ned på byggetiden, skal det bygges med flest mulig ferdigelementer.

– Bæresystemet kommer som et slags byggesett. Vi skal montere et ferdig isolert lettak og på veggene blir det sandwichpanel – som er raskt å sette opp, sier Johannessen.

DE EKSISTERENDE betongsøylene skal sages ned og erstattes av en ny konstruksjon som på sikt skal kunne bære en ny etasje med leiligheter.

– Vi kommer til å ha 5-6 mann i arbeid her fremover, og kaste inn enda flere i enkelte perioder. Prosjektet er helt klart krevende, men vi har lagt en god plan, sier Johannessen.

Byggeleder Jan Tore Kolnes vet i alle fall hva som trengs for å lykkes.

– Vi trenger mye fint vær!