IMG_3585[1]

Bedehuset tar form

Taket og deler av kledningen er nå montert på nye bedehuset i Kvinesdal.

Flere menigheter i Kvinesdal har gått sammen om å bygge et felles samlingssted. Utformingen av det nye bedehuset er spesiell.

– Ikke én av vinklene er parallelle. Det gjør bygget krevende å oppføre. Her har arkitekten virkelig fått utfolde seg, smiler Jan Richard Johannessen, daglig leder i Lista Bygg.

Frem til sommeren skal 2-3 mann være i sving på byggeplassen, som ligger langs fylkesvei 461 like ved avkjørselen til Sarons dal. Etter at stålkonstruksjonene er på plass, skal bygget på rundt 1000 kvadratmeter tettes.

Stål ble valgt som bæresystem av praktiske og kostnadsmessige årsaker.

Ferdig til sommeren

Totalt sett er entreprisen på 12 millioner kroner pluss moms. Da er også ventilasjon, rørlegger, elektriker og klargjøring av våtrom inkludert.

– Vi håper å være ferdige med vår del av jobben midt i juli. Ferdigstillelsen innvendig med sparkling og maling ønsker menighetene å gjøre på dugnad, sier Johannessen.

Kledning av tre

Det er ikke første gangen Lista Bygg har fått i oppdrag fra lokale menigheter. Bedriften har tidligere oppført Langåker Misjonshus og Fremtidsbygget Vestbygda kapell.

Selv om vinklene på bygget er spesielle og konstruksjonen av stål, vil bedehuset i Kvinesdal fortsatt ha sitt sørlandske bedehussærpreg.

– Bedehuset skal være kledd med stående trepanel. Og så skal vi montere stålplater på taket, forteller Johannessen.