AQ9I2036

Krevende montering av sandwichpanel

Kranbil og to lifter benyttes for å få heist på plass veggene på BerryAllocs nye energisentral.

Tekst og foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Arbeidsforholdene er ikke de enkleste. Dette må være den trangeste plassen på jord, smiler Øystein Glesnes, og trekker i spakene.

Fra kranbilen løftes sandwichelementer med mineralull i posisjon på veggen mot produksjonslokalene. Avstanden til siloene ved siden av er ikke mer enn en drøy meter. Så her er det lite å gå på.

YTTERLIGERE TO mann fra Lista Bygg svever over bakken i hver sin lift. De skal ta imot veggpanelet og skru det fast i stålkonstruksjonen i bygget, som måler 15 ganger 25 meter i grunnflate.

– Vi var ferdig med betongarbeidene i mai, men på grunn av forsinket leveranse av kjeler måtte vi utsette stålmontasjen til etter ferien. Kjeler måtte inn før vi kunne montere stålkonstruksjonen, forteller Glesnes.

Stål ble montert i uke 32, tak i uke 33 og holder gjengen fra Lista Bygg på med vegger.

– Når vi har satt opp veggene, vil Ytterdahl isolere og tekke tak – samt få på plass beslagene. Det skal også legges et rør fra siloene som skal forsyne kjelen med spon og flis, forteller Glesnes.

BERRYALLOC PRODUSERER høytrykkslaminat for gulv og vegg. Omsetningen passerte i fjor 1 milliard kroner. Med over 200 ansatte, er bedriften Lyngdals største private arbeidsgiver.

Kapp fra produksjonen gjøres om til flis og spon, som blir brensel i varmeveksleren. Energien som produseres brukes enten i egen fabrikk eller som fjernvarme i Handelsparken.