AQ9I1772

Lagerbygget blir en del av sørlandsidyllen

Helt nede i vannkanten i idylliske Korshamn har Lista Bygg gitt det lokale oppdrettsselskapet et nytt hovedkvarter.

Tekst og foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Her blir det lagerhall nede og utstillingslokaler som skal brukes til å ta imot skoleklasser oppe. Og i tilbygget har vi bygd kontorer, garderober og toaletter, forteller prosjektleder Øystein Baarøy.

Bygget er utført i en kombinasjon av stål og tre. Lagerdelen i to etasjer er utført i stål og bekledd med sandwichpanel, mens inngangspartiet og trapperom har royalimpregnert trekledning.

DENNE LØSNINGEN er valgt for å få bygget til å gli best mulig inn i det omkringliggende miljøet. Arkitekt Arne Åmland har vektlagt estetikk og gjeldende byggestil i området. Derfor er det valgt mønetak, bekledd med stålplater i taksteinsmønster.

– Taket er sort og veggene i samme mørke rødfarge som sjøbuene her nede. Jeg synes det er blitt veldig fint, sier Baarøy.

Byggherre er Korshavn Havbruk AS, som driver stort innenfor lakseoppdrett.

Tidligere har bedriften lagret alt utstyr og fiskefôr på kaia. Nå får den en lagerhall på 270 kvadratmeter i 1. etasje, et møterom i 2. etasje på 153 kvadratmeter, pluss kontorer, garderober, toaletter og alt som hører til.

Korshavn Havbruk vil dermed få fasiliteter tilpasset driften til lagring av fôr og administrering av drift.

BETONGARBEIDENE startet i januar. Tømrerne overtok bygget i mars. Nå gjenstår kun listing og en del småarbeid før alt står ferdig. Overlevering skal skje i august.

– Det var litt utfordrende å koble tilbygget i tre på det andre. Inne har vi også hatt en del spesialtilpasninger. Blant annet måtte vi lage en egen trapp som kobler sammen tre etasjer, sier Baarøy.

TRE MANN har jobbet fast på bygget siden mars. I tillegg til støyping, montering av stål og veggpanel og tømring, har Lista Bygg også utført en del malerarbeid.

Samarbeidspartnere på prosjektet har vært Komet/Foas på elektro, Tratec Teknikken på rør, Ytterdahl på ventilasjon, Br. Nygaard på malerarbeider, Malerbua på belegg og Lindland på grunnarbeider.

Asplan Viak har utført prosjektering for Lista Bygg og hatt byggeledelsen for Korshavn Havbruk.