2021-08-17 16.31.08

– Nå kan skoleelevene komme!

Nybygget på Farsund barneskole står ferdig. Det er litt av en oppgradering som møter lærere og elever til skolestart.

Tekst og foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Det er blitt veldig fint. Kommunen har gjort en smart investering med å bygge i murstein, som gjør fasaden vedlikeholdsfri og øker byggets levetid. Og så er det gøy at det ble brukt massivtre innvendig, sier Jan Richard Johannessen, daglig leder i Lista Bygg.

Han tar oss med på eksklusiv visning i de nye lokalene, bare dager før skoleklokken igjen ringer inn. Fra det nye glassbelagte inngangspartiet vandrer vi innover i korridorene.

I FØRSTE ETASJE finner vi et stort bibliotek og et lydisolert musikkrom, i tillegg til grupperom, garderober og toaletter. I andre etasje er det  klasserom, garderober, grupperom og toaletter, pluss to nye tekniske rom og nye lokaliteter for renholdspersonellet.

– Til sammen rommer hele bygget fire nye klasserom, to nye arbeidsrom for lærere og fire grupperom. Hvert klasserom har tilhørende garderober. Alt er bygd sammen med gamlebygget. Vi har også laget ny heis, forteller Johannessen.

SOM HOVEDENTREPRENØR har Lista Bygg hatt byggeledelse og alle bygningsmessige arbeider. Br. Thorkildsen har gravd og asfaltert, murmester Arnt Kristensen fra Lyngdal har murt, ERV har utført ventilasjonsarbeid, mens Tjørve Tekniske har fått på plass rør og alt av elektro. Malerbua har utført alt av maler- og beleggsarbeider.

– Samarbeidet med de tekniske fagene har vært kjempebra, sier Johannessen, og fisker opp mobiltelefonen for å ta bilder i det største av de nye tekniske rommene.

– HELE DENNE glassveggen ut mot skoleplassen skal lyse i forskjellige farger. Det kommer til å bli veldig tøft, sier han.

Men det er ikke bare innvendig at skolen har fått et stort løft. Ute er det bygd to nye lekeplasser og murt et amfi. Og brakkene på toppen av bakken er fjernet og erstattet med flere basketballbaner.

– VI ER GODT fornøyde med resultat, og det samme er kommunen. Nå kan skoleelevene komme, sier Johannessen.

Byggekontrakten med Farsund kommune har en verdi på 35 millioner kroner. Lista Bygg var eneste deltaker i anbudsrunden, noe som kan ha sammenheng med at kommunen ønsket at det ble bygget i massivtre – som er en litt spesiell byggemetode.