Prosjekt

Kleivelandsdammen

Hva:
Oppgradering av tilkomstvei, forsterkning av bro, ny løsning for avtapping, oppgradering av forankring av dam til fjell og renovering av konstruksjon.

Hvor:
Kleivelandsdammen (drikkevannsbasseng), Farsund

Oppdragsgiver:
Farsund kommune

Levert:
2015

Kategori:

 

Flere bilder