AQ9I5187

Stålsetter servicebygg i Lundevågen

Stålbjelkene heises på plass og skrus fast. Planen er å ha deler av Marin Elektros servicebygg ferdig 15. april.

– Det er ikke lett å støype når vinteren er så kald som i år. Men betongveggene er på plass, så jeg håper vi er i rute. Nå gjelder det bare å få montert stålkonstruksjonene, slik at vi kan begynne å kle bygget, sier Øystein Glesnes, og løfter en stålbjelke på plass med lastebilkrana.

På motsatt side av brannveggen som skiller bygget, jobber tre andre karer med å skru fast ståldragere i betongen.

Marin Elektro håper å kunne flytte fra eksisterende lokaler i midten av april og åpne butikken i begynnelsen av mai.

– Servicebygget skal ferdigstilles i to omganger. Vi planlegger overlevering av butikk og verksted 15. april, mens kontor og fellesarealer skal være ferdig til juni, sier Jan Richard Johannessen, daglig leder i Lista Bygg.

I TILLEGG til butikk og verksted, skal servicebygget romme kontorer, garderober og vaskehall. Bruksareal blir totalt på rundt 1650 kvadratmeter. Det skal bygges to mellometasjer, såkalt mesaniner. Mesaninen i 2 etasje skal benyttes som butikk, mens det i etasjen over vil være kontorer, garderober og møterom. Det vil bli montert opp glassrekkverk i front av mesaninen i 2. etasje, slik at kundene skal kunne se ned på utstillingshallen med nye båter.

Ved siden av servicebygget er det bygd to opplagshaller som begge er tatt i bruk. Med en kapasitet på mellom 280 og 300 båter, disponerer Marin Elektro det største anlegget for maritimt vinteropplag mellom Sandnes og Grimstad.

SKULLE BEGGE hallene bli fylt opp, er tomten regulert med mulighet til å bygge en hall til.

Nedenfor båthotellet, er det laget et bryggeanlegg med plass til rundt 40 båter.

– Her blir det også en tungbrygge som er dimensjonert for å kunne bære en 160 tonns mobilkran, som skal brukes for håndtering av større båter, sier Johannessen.

FOR BÅTER  under 35 fot, skal det benyttes en spesiallaget gaffeltruck. Denne trucken har negativt løft, som betyr at den kan senke de seks meter lange gaflene ned under vann. Båtene kjører da rett innpå gaflene og løftes direkte opp. Tårnet på gaffeltrucken er 8,5 meter i nedsenket tilstand, og krever derfor stor takhøyde og porthøyde.

Bryggeanlegget strekker seg ut mot småbåthavna i Lauervika. I enden er det laget en avgrensingsmur mot kommunens eiendom på den tidligere Bredero-tomta.