snekker

– Bygget er veldig egnet for utrykning

Det tidligere bilverkstedet skal bli nytt hovedkvarter for ambulansetjenesten. Lista Bygg gjør ombyggingsjobben.

Det tidligere bilverkstedet skal bli nytt hovedkvarter for ambulansetjenesten. Lista Bygg utfører ombyggingsjobben.