Kontakt

Telefon: 38 39 37 40
Faks: 38 39 32 00
E-post: post@listabygg.no

Besøks- og postadresse:
Søndre vei 114
4560 Vanse

Kontaktpersoner

Jan Richard Johannessen / Lista Bygg AS

Jan Richard Johannessen
Daglig leder
Mobil: 92 48 07 40

Rune Martin Adolfsen / Lista Bygg AS

Rune Martin Adolfsen
rune.martin@listabygg.no
Mobil: 97 51 74 67