AQ9I9359

Seriegründer får nytt sveiseverksted

– Når vi får disse bygningene på plass, vil vi kunne takke ja til flere jobber, sier Viktor Johannessen.

Tekst og foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

På tomta hans i Røssevika i Farsund reiser Lista Bygg nå det andre av til sammen fire planlagte bygg.

– Her blir det blant annet et sveiseverksted for Mechatronic. Betongelementene til andre etasje kommer ferdige og støypes fast, sier Johannessen.

Også nabobygget disponeres av Mechatronic, som driver med alt fra reparasjoner av traktorer og gravemaskiner for lokale entreprenører til service, vedlikehold, modifikasjoner og installasjoner for internasjonale aktører i oljebransjen.

– VI DRIVER OGSÅ med ombygging av vinsjer for det asiatiske markedet, sier Johannessen, som selv er mye på reisefot.

– Ja, jeg jobber mye i Asia. De tre andre ansatte i selskapet er hjemmebasert, forklarer farsundsmannen, som har mange jern i ilden.

For i tillegg til Mechatronic eier og driver han vaskebyrået Total Renhold Service.

– MANGE TRODDE jeg spøkte, da jeg startet vaskefirma. Men det begynte faktisk med at jeg trengte hjelp til renhold hjemme og googlet etter noen jeg kunne leie inn. Men det fantes ingen, verken i Farsund og Lyngdal. Slik er det med mye. Det er mange tjenester i distriktet her som ikke finnes, sier Johannessen.

Han har nå fire ansatte i Total Renhold Service og en ambisjon om å bikke 20 ansatte om ikke altfor lenge.

– Om vi lykkes vil vise seg. Men jeg liker å sette meg hårete mål, sier han.

Kundeporteføljen er i alle fall i kraftig vekst. Byrået hans har avtaler med eiendomsmeglere om utvask fra boliger, og vasker fast for Montér-butikkene, Asco og den nye ambulansesentralen i Vanse.

I TILLEGG HAR Total Renhold Service ansvar for vasking og rent sengetøy i en del ferieleiligheter på Engøy.

– Målet er at vaskefirmaet også skal inn i lokaler her i Røssevika, sier Johannessen.

Det er eiendomsfirmaet hans VJ-Eiendom som eier tomt og bygninger. Også for dette selskapet har han planer om vekst.

– Jeg vil sikre meg flere tomter i Røssevika og utvikle næringsbygg, sier han.

Samarbeidet med Lista Bygg betegner Johannessen som «supert».

– LISTA BYGG har jo bygd opp nesten hele Røssevika. Så jeg var aldri i tvil om hvem som skulle bygge for oss, smiler den driftige gründeren.

Sveiseverkstedet er det tiende bygget Lista Bygg har oppført på industriområdet mellom Farsund og Vanse.

De andre er:

  • Kontorbygg for Br. Thorkildsen
  • Lagerhall for Farsund kommune, teknisk avdeling
  • Kontor og verksted for Bjørndal Vedlikehold
  • Verksted og lager for Sunde Reparasjon og vedlikehold
  • Kontor og lager for Stålesen Brønnboring og Lister Kjøl & Varmeservice
  • Lager og kontor for Hageartikler
  • Lagerbygg Einar Meland
  • Lager og kontor for Karlsborg Eiendom, som eies av Ore Invest AS – hovedaksjonær i Toyota-forhandler Kjell Ore i Vanse.
  • Verksted for Mechatronic