IMG_2897 (1)

Bygger betongbrygge foran badstua

Forskalingssnekker Kåre Eikeland fra Lista Bygg sager og spikrer i fjæresteinene. Snart kommer betongbilen.

Tekst og foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Jeg har egentlig ikke tid til å snakke. Må bli ferdig før det blir høyvann. I går ble jeg klissblaut, forteller Eikeland.

Lista Bygg er i gang med å bygge enda en brygge på Sundsodden i Farsund. Denne gangen er oppdragsgiveren stiftelsen Badehusets Venner.

Brygga, som blir av betong, skal gå fra stupetårnet på skrå foran saunaen og forhindre videre erosjon rundt av området mot sjøen.

I TILLEGG ER målet at brygga skal forskjønne området og gjøre det enklere å komme seg opp av vannet etter en dukkert. Bryggejobben antas å ta rundt tre uker.

– Ser du den røde streken der, sier Eikeland, og peker på rekken av forskalingsbord som står loddrett ned mellom steinene.

– Vi skal støype en 20 centimeter bred mur opp til streken. Så skal det fylles med pukk, og deretter støypes et nytt platå. Til slutt skal vi fylle ut med betong bort til badstubygget, sier Eikeland.

LISTA BYGGS betongmann, som blant annet har erfaring fra skyskraperbygging i Chicago, er for alvor i ferd med å sette spor etter seg på Farsund Badehus.

– Jeg var med da vi bygde brygga foran garderobene og satte opp muren foran dusjen. Så her liker jeg meg, sier Eikeland.

Men han er ikke like ivrig når det kommer til å bruke anlegget.

– JEG ER I grunnen kun på badehuset når jeg jobber, sier Eikeland.

Farsund Badehus har badestrand, stupetårn, sauna, toalettanlegg og omkledningsrom.

Saunaen ble oppført i 2015 som dugnadssamarbeid mellom velforeningen Badehusets Venner, arkitektfirmaet Stiv Kuling og studenter fra Arkitekt- og Designhøyskolen i Oslo.