AQ9I7286

Bygger tørkelager for kledningsbord

Mellom to eksisterende bygninger, setter Lista Bygg opp et nytt tørkelager for Birkeland Bruk i Kvås.

Tekst og foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Det skal bli et industribygg, der den malte kledningen som produserer her skal mellomlagres for å tørke, sier Ken Roger Johannessen, og skjærer løs en del av en armeringsmatte med en vinkelsliper.

Ringmuren kom på plass før sommerferien. Nå jobber Johannessen og arbeidskollega Geir Martinsen med brystningsmuren og fundamentene, der stående søyler etter hvert skal monteres. Så skal det settes opp dragere.

– DET ER ALLTID en utfordring å bygge mellom to bygg. Dette bygget er riktignok selvbærende, men det skal likevel knyttes sammen med de to nabobyggene. Da blir det gjerne mange tilpasninger, sier Johannessen.

Det er ikke første gang Lista Bygg har Birkeland Bruk som oppdragsgiver. Litt bortenfor dagens byggeplass står allerede et lagerbygg signert Lista Bygg.

Birkeland Bruk eier og driver Byggvell-kjeden, som har utsalg en rekke steder mellom Kristiansand og Stavanger.

Bygget som nå er under oppføring på konsernets hovedbase for produksjon og logistikk  i Kvås, er 28 meter langt og 24 meter bredt. Høyden blir litt over de to byggene som ligger vegg-i-vegg. Kledningen blir i sandwichpanel.

– STÅLKONSTRUKSJONEN skal settes opp om fire uker, så her går det unna. Planen er at bygget skal stå ferdig medio oktober, sier Johannessen.

Lista Bygg skal også bygge nytt tak over ett av de tilliggende byggene, samt utbedre fasaden på bygget som ligger ut mot fylkesvei 43.