farsund senter 1

Mer parkering på Farsund senter

Farsund Senter har fått ny parkeringsplass og rampe ned mot Price.

Lista Bygg ble i mai 2020 ferdig med utvidelsen av parkeringsdekket utenfor senteret. Det er også laget en rampe mot sjøen. Den gamle bakken ned mot Price er gravd bort og skal nå erstattes med et lagerbygg.

Arbeidet med selve butikken skulle opprinnelig starte rett over sommeren, men er utsatt . Når det prosjektet kommer i gang, skal etasjen der Kiwi holder til i dag rives. Det skal skje i to etapper.

Butikkdrift under byggingen

– Først skal vi rive den halvdelen som er nærmest Vanse og bygge nytt der. Butikkdriften vil da bli flyttes over i de gjenværende lokalene. Fra nytt år bytter vi rundt og tar den siste halvdelen. Butikken skal da over i nybygget, sier Jan Richard Johannessen, daglig leder i Lista Bygg.

Når alt er ferdig, vil det senteret ha fått ny fasade og butikklokaler på over 2000 kvadratmeter. Price vil fortsette i samme lokaler som i dag. Men det vil bli utført mindre fasadearbeider i denne etasjen også.

Parkeringshus

Under parkeringsplassen, skal det bygges et parkeringshus med inngang fra nedsiden. Disse parkeringsplassene skal knyttes opp mot de planlagte leilighetene over dagens Kiwi-etasje.

– Reguleringsplanen er ikke vedtatt ennå. Forhåpentligvis får vi snart en positiv avklaring, slik at vi kan klargjøre bygget for leiligheter på taket, sier Johannessen.

Oppdragsgiver er Farsund Senter AS, som eies av Jan Terje Nevland.

– Det er ingen tvil om at senteret vil få et veldig løft, ikke minst på fasaden, sier Johannessen.