Lista Bygg - Prosjekt Farsund Senter

Farsund senter i ny drakt

Farsund Senter vil få en flunkende ny butikketasje, over 60 nye parkeringsplasser og ny fasade. Og kanskje kommer det leiligheter på toppen.

Lista Bygg er allerede i gang med utvidelsen av parkeringsdekket utenfor senteret. Det skal lages en rampe mot sjøen. Bakken ned mot Price skal graves bort og erstattes med et lagerbygg.

Etter sommeren starter arbeidet med selve butikken. Etasjen der Kiwi holder til i dag skal rives. Det skal skje i to etapper.

Butikkdrift under byggingen

– Først skal vi rive den halvdelen som er nærmest Vanse og bygge nytt der. Butikkdriften vil da bli flyttes over i de gjenværende lokalene. Fra nytt år bytter vi rundt og tar den siste halvdelen. Butikken skal da over i nybygget, sier Jan Richard Johannessen, daglig leder i Lista Bygg.

Neste sommer skal alt stå ferdig, med ny fasade og butikklokaler på over 1000 kvadratmeter. Price vil fortsette i samme lokaler som i dag. Men det vil bli utført mindre fasadearbeider i denne etasjen også.

Parkeringshus

Under parkeringsplassen, skal det bygges et parkeringshus med inngang fra nedsiden. Disse parkeringsplassene skal knyttes opp mot de planlagte leilighetene over dagens Kiwi-etasje.

– Reguleringsplanen er ikke vedtatt ennå. Forhåpentligvis får vi snart en positiv avklaring, slik at vi kan klargjøre bygget for leiligheter på taket, sier Johannessen.

Oppdragsgiver er Farsund Senter AS, som eies av Jan Terje Nevland.

– Det er ingen tvil om at senteret vil få et veldig løft, ikke minst på fasaden, sier Johannessen.